Welkom bij Nabeij Bouwkundig adviesbureau!

Wanneer een bouwkundige expertise?

Als u vragen heeft over de kwaliteit van een specifiek bouwkundig onderdeel aan een woning of ander vastgoedobject, stelt Nabeij bouwkundig adviesbureau, door het uitvoeren van dossieronderzoek in combinatie met specialistisch (al dan niet destructief) onderzoek, de oorzaak van de gebreken vast. Aansluitend worden de hieraan gerelateerde noodzakelijke herstelmaatregelen voor u in kaart gebracht.

Werkwijze

Ten behoeve van het onderzoek voeren wij de volgende activiteiten uit:
• intakegesprek
• dossieronderzoek (indien van toepassing)
• interview met de betrokken partijen
• onderzoek ter plaatse: vaststellen omvang en oorzaak van de schade. Indien nodig wordt in overleg destructief onderzoek uitgevoerd
• voorstel voor herstelmaatregelen en inschatting van de herstelkosten
• opstellen rapportage indien gewenst

Tarieven

Wij kunnen een bouwkundige expertise voor u uitvoeren voor een vaste prijs of op basis van een uurtarief. Aangezien veel factoren van invloed zijn op de uiteindelijke prijs, vermelden wij hier geen tarieven. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Nabeij bouwkundig adviesbureau.

 

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

<<Lees meer>>